YẾN NGỰ

yến chưng sẵn

50.000 380.000 
65.000 450.000 
50.000 380.000 
50.000 490.000 
65.000 450.000 
65.000 450.000 
50.000 500.000 

HỘP QUÀ BIẾU TẶNG

HỘP QUÀ YẾN CHƯNG 6 HŨ

HỘP QUÀ YẾN CHƯNG 8 HŨ

tổ yến thô - tinh chế

Tổ yến thô

tổ yến tinh chế

Thư viện ảnh

Thư viện video

Cảm nhận khách hàng

Chứng nhận an toàn

KIẾN THỨC YẾN SÀO

tư vấn mua yến sào

Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình sẽ giúp bạn